Vi håller det enkelt

Tack vare RUT-avdraget betalar du bara halva arbetskostnaden. Vi drar av RUT-avdraget direkt på fakturan. När ni betalat fakturan ansöker vi dit RUT-avdrag på Skatteverket. Du behöver inte göra någonting gällande RUT-avdraget eller ta hänsyn till detta i din deklaration.

Krav på dig som köpare

  • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång

  • Du, eller din förälder, ska använda bostaden som permanentbostad, fritidsbostad eller liknande.

  • Du ska vara bosatt i Sverige och betala skatt här (obegränsat skattskyldig) eller bo utomlands men välja att beskattas i Sverige enligt inkomstskattelagen (begränsat skattskyldig).

  • Du ska ha rutavdrag kvar att utnyttja.

  • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rutarbete.

  • Ett dödsbo kan få rutavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.

Krav på utförare

Om arbetet ska utföras i Sverige måste företaget du anlitar ha F-skatt. Om företaget är registrerat i utlandet och arbetet utförs utanför Sverige krävs ingen svensk F-skatt. Däremot måste motsvarande krav vara uppfylla i hemlandet. I Sverige kan du även anlita en privatperson. Då får du göra avdrag för arbetet motsvarande den arbetsgivaravgift som du redovisar i den förenklade arbetsgivardeklarationen.